Our projects

Pennyworth

Pennyworth

Executed work:
Translation into Russian
Eighth-part dubbing

Actors:
Aleksandr Koigerov
Dmitry Strelkov
Vadim Prokhorov
Aleksandr Vasiliev
Andrey Lyovin
Yuriy Romanov
Yuliya Zorkina
Polina Voichenko
Maria Tsvetkova-Ovsyannikova
Ekaterina Lando-Vecherkova

Timing:
559 min

The Outcast

The Outcast

 

Executed work:
Translation into Russian
Four-part voiceover

Actors:
Dmitry Strelkov
Oleg Fyodorov
Maria Tsvetkova-Ovsyannikova
Vasilisa Ushakova

Timing:
178 min

Mr. Robot

Mr. Robot

Executed work:
Translation into Russian
Two-part voiceover

Actors:
Dmitry Strelkov
Vasilisa Ushakova

Timing:
520 min

Ikaron HaHachlafa

Ikaron HaHachlafa
Executed work:
Translation into Russian
Four-part voiceover

Actors:
Yuliya Zorkina
Olga Fyodorova
Boris Khasanov
Andrey Zaytsev

Timing:
431 min

Mary & Mike

Mary & MikeExecuted work:
Translation into Russian
Four-part voiceover

Actors:
Vasilisa Ushakova
Yuliya Zorkina
Vadim Prokhorov
Aleksandr Vasiliev

Timing:
272 min

Professor T.

Professor T.

Executed work:
Translation into Russian
Eighth-part dubbing

Actors:
Yuliya Rudina
Vasilisa Ushakova
Yuliya Zorkina
Maria Tsvetkova-Ovsyannikova
Ekaterina Lando-Vecherkova
Sergey Kupriyanov
Oleg Fyodorov
Vadim Prokhorov

Timing:
521 min

Doctor Foster

Doctor FosterExecuted work:
Translation into Russian
Eighth-part dubbing

Actors:
Yuliya Rudina
Vasilisa Ushakova
Yuliya Zorkina
Maria Tsvetkova-Ovsyannikova
Ekaterina Lando-Vecherkova
Sergey Kupriyanov
Oleg Fyodorov
Vadim Prokhorov

Timing:
521 min

The Split

The Split

Executed work:
Translation into Russian
Eighth-part dubbing

Actors:
Yuliya Rudina
Vasilisa Ushakova
Yuliya Zorkina
Maria Tsvetkova-Ovsyannikova
Aleksanra Bogdanovich
Dmitry Strelkov
Vadim Prokhorov
Oleg Fyodorov

Timing:
313 min

Kruk. Szepty slychac po zmroku

Kruk. Szepty slychac po zmroku
Executed work:
Translation into Russian
Four-part voiceover

Actors:
Maria Tsvetkova-Ovsyannikova
Vasilisa Ushakova
Dmitry Strelkov
Andrey Zaytsev

Timing:
318 min

Vidago Palace

Vidago Palace
Executed work:
Translation into Russian
Four-part voiceover

Actors:
Vasilisa Ushakova
Yuliya Zorkina
Boris Khasanov
Aleksandr Vasiliev

Timing:
302 min