Our projects

Professor T.

Professor T.

Executed work:
Translation into Russian
Eighth-part dubbing

Actors:
Yuliya Rudina
Vasilisa Ushakova
Yuliya Zorkina
Maria Tsvetkova-Ovsyannikova
Ekaterina Lando-Vecherkova
Sergey Kupriyanov
Oleg Fyodorov
Vadim Prokhorov

Timing:
521 min

Doctor Foster

Doctor FosterExecuted work:
Translation into Russian
Eighth-part dubbing

Actors:
Yuliya Rudina
Vasilisa Ushakova
Yuliya Zorkina
Maria Tsvetkova-Ovsyannikova
Ekaterina Lando-Vecherkova
Sergey Kupriyanov
Oleg Fyodorov
Vadim Prokhorov

Timing:
521 min

The Split

The Split

Executed work:
Translation into Russian
Eighth-part dubbing

Actors:
Yuliya Rudina
Vasilisa Ushakova
Yuliya Zorkina
Maria Tsvetkova-Ovsyannikova
Aleksanra Bogdanovich
Dmitry Strelkov
Vadim Prokhorov
Oleg Fyodorov

Timing:
313 min

Kruk. Szepty slychac po zmroku

Kruk. Szepty slychac po zmroku
Executed work:
Translation into Russian
Four-part voiceover

Actors:
Maria Tsvetkova-Ovsyannikova
Vasilisa Ushakova
Dmitry Strelkov
Andrey Zaytsev

Timing:
318 min

Vidago Palace

Vidago Palace
Executed work:
Translation into Russian
Four-part voiceover

Actors:
Vasilisa Ushakova
Yuliya Zorkina
Boris Khasanov
Aleksandr Vasiliev

Timing:
302 min

The Durrells

The Durrells
Executed work:
Translation into Russian
Six-part dubbing

Actors:
Dmitry Strelkov
Vadim Prokhorov
Oleg Fyodorov
Yuliya Rudina
Vasilisa Ushakova
Yuliya Zorkina

Timing:
277 min

Unforgotten

Unforgotten; Executed work:
Translation into Russian
Eighth-part dubbing

Actors:
Marina Gladkaya
Yuliya Zorkina
Vasilisa Ushakova
Dmitry Strelkov
Oleg Fyodorov
Vadim Prokhorov
Boris Khasanov

Timing:
810 min

Revolutions – Ideas That Changed The World

Revolutions - Ideas That Changed The WorldExecuted work:
Translation into
Russian Three-part voiceover

Actors:
Dmitry Strelkov
Aleksandr Vasiliev
Yuliya Zorkina

Timing:
312 min

Inside Europe

Inside Europe;

Executed work:
Translation into
Russian Three-part voiceover

Actors:
Dmitry Strelkov
Aleksandr Vasiliev
Yuliya Zorkina

Timing:
117 min

The InBetween

The InBetween;

Executed work:
Translation into
Russian Four-part voiceover

Actors:
Yuliya Zorkina
Kseniya Malygina
Dmitriy Strelkov
Aleksandr Vasiliev

Timing:
427 min